Forum för transnationell migration

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Socialantropologiska institutionen
  4. Forskning
  5. Forum för transnationell migration

Forum för transnationell migration

Områdesnämnden för humanvetenskap vid Stockholms universitet har beviljat en ansökan om bidrag till en strategisk satsning på forskning och forskarutbildning om migration i ett transnationellt perspektiv. Bakom detta initiativ finns forskare från såväl Socialantropologiska institutionen som Historiska institutionen.

Syftet med initiativet är att stärka migrationsforskningen vid universitetet genom dels utvecklandet av en fakultetsöverskridande doktorandkurs i migrationsfrågor, dels sjösättandet av en högprofilerad seminarieserie på samma tema. Doktorandkursen och seminarieserien är två komponenter i det som här kallas för Forum för transnationell migration.

Kontakt

Om du önskar regelbundna utskick av information om forumets program och aktiviteter eller annan information inom området, kontakta Johanna Gullberg vid Socialantropologiska institutionen.

E-post: johanna.gullberg@socant.su.se