Hege Høyer Leivestad

Telefon: 08-16 26 84
E-post: hege.leivestad@socant.su.se
Rum: B652

Hege Høyer Leivestad är forskare och vikarierande lektor i socialantropologi. Hon disputerade vid Socialantropologiska institutionen, Stockholms universitet 2015 med avhandlingen ”Lives on Wheels: Caravan Homes in Contemporary Europe”. Leivestads forskning har först och främst handlat om kopplingar mellan mobilitet och materialitet och hon har gjort fältarbete i Spanien och Sverige. Övriga forskningsintressen inkluderar hem, migration, infrastruktur och turism. Leivestad arbetar som lärare på institutionens grundutbildning och som forskare i projektet ”Pathways to Sucess: The Upcoming Elite among Descendents of Migrants in Sweden”.

Forskning

Hem och husvagn i dagens Europa

Hege Høyer Leivestads avhandlingsprojekt fokuserade på ett specifikt materiellt objekt: husvagnen, och hur socialt liv är konstituerat i och runt den. Projektet undersökte sambanden mellan mobilitet och materiell kultur och hur dessa tar sig uttryck i olika former bland campingboende. Forskningen byggde på fältarbete på campingplatser; bland brittiska husvagnsmigranter på spanska Costa Blanca och svenska säsongscampare; och inom den europeiska husvagns- och husbilsindustrin. Avhandlingen utforskar etnografiskt de olika processerna av hemskapande bland människor som har husvagnen som ett säsongshem, och bland människor som har sålt sina hus och lägenheter för att finansiera ett permanent hem på hjul. Høyer Leivestads forskning visar att processer av hemskapande på campingplatser inte bara bör ses som ett sökande efter alternativa boendeformer, men också som en särskild form av materiellt tillbakadragande från nationell politik och upplevda begränsningar av att leva ett liv i hus.

Pathways to Success: The Upcoming Elite among Descendants of Migrants in Sweden

(Med projektledare Erik Olsson, och Alireza Behtoui)

Projektet studerar hur framgångsrika karriärvägar ser ut för de svenskar som har en bakgrund i andra länder. Fokus ligger på barnen till migranterna som vuxit upp och skaffat sig utbildning i det svenska samhället och hur de tar plats i samhällets mest inflytelserika kretsar. I vilka positioner hamnar de mest framgångsrika av migranternas barn och i vilken omfattning rekryteras de till det svenska samhällets elitkretsar? Syftet med projektet är att få ingående och flerdimensionell kunskap om framgångsrika karriärer, elitrekrytering och migrationsförhållanden.

Utvalda publikationer

Kommande

 • Leivestad, Hege Høyer and Anette Nyqvist (eds). Forthcoming. Ethnographies of Conferences and Trade Fairs: Shaping Industries, Creating Professionals. New York: Palgrave MacMillan.
 • Leivestad, Hege Høyer. Forthcoming. “Caravan Cultures: Second Homes on Wheels”, in Routledge International Handbook on Second Homes. (eds) Michael Hall and Dieter Müller. London: Routledge.
 • Leivestad, Hege Høyer. 2017. “Inventorying Mobility: Methodology on Wheels”, in Methodologies of Mobility: Ethnography and Experiment. (eds) Alice Elliot, Roger Norum and Noel Salazar. Oxford: Berghahn.

2016

2015

Aktuell undervisning

 • Kultur och samhälle: läran om människan som social och kulturell varelse (SA1002)
 • Handledning

Forskarnätverk

Konferens- workshopdeltagande

2016

 • Leivestad, Hege Høyer, 2016. “Traditional Customers: Domestic Aesthetics and a Moral Economy of Colors”. Presented in the panel “Color Politics: Agency, Evaluation, Materiality”, organised with Renita Thedvall (SCORE) at American Anthropological Association’s Annual Meeting, 16-20 November, Minneapolis.

 • Leivestad, Hege Høyer, 2016. Wheels Standing Still: the Mobile Dwelling in Present-Day Europe. Presented in the panel “The Government of the House, ‘Life’ and ‘The good Life’”. European Association for Social Anthropologists (EASA) 14th biannual conference. University of Milano-Bicocca, 20-23 July.

2015

 • Leivestad, Hege Høyer. 2015. Caravan Homes in Contemporary Europe. Presented in the panel “Mobile Dwellings: Transportable Localities” organised together with Jeffrey Albanese (Michigan) and Allison Formanack (Colorado) at the American Anthropological Association Annual Conference, Denver, 18-22 November.

 • Leivestad, Hege Høyer. 2015. The Good Life and a Present Continuous. Presented at the Swedish Association for Social Anthropologists (SANT) Annual Conference. Lund, 17-19 April.

2014

 • Leivestad, Hege Høyer. 2014. Caravan Commodities: ”Feeling Quality” at the Caravanning Trade Fair. Paper presented at the American Anthropological Association Annual Conference. Washington, December 3-7, 2014.
 • Leivestad, Hege Høyer. 2014. Disjunction: Caravans and the Complexities of Connections. Presented in the panel “Small Places, large issues: thinking through anthropological conundrums”. EASA 2014. European Association of Social Anthropologists 13th Biennial Conference. Tallinn University, Estonia. 31st July-3d August.

2013

 • Leivestad, Hege Høyer. 2013. Mobility Keyword: Motility. Presented in the panel “Critical Anthropological Engagements with Mobility”. American Anthropological Association Annual Conference. Chicago, November 20-24, 2013.
 • Leivestad, Hege Høyer. 2013. Materiality of Mobility: methodology on Wheels. Presented at EASA Anthropology and Mobility Network Workshop: Fielding challenges, challenging the field: The methodologies of mobility. Oxford, September 27-28, 2013.

2012

 • Leivestad, Hege Høyer. 2012. Ambiguity on wheels: Caravan Homes in Contemporary Europe. Presented at EASA, European Association for Social Anthropologists conference. Nanterre. Paris, July 10-13.
 • Leivestad. Hege Høyer. 2012. Hjem på hjul. Presented at Mediations joint conference Swedish Anthropological Association and Norwegian Anthropological Association. Stockholm, May 4-6.

2008

 • Leivestad, Hege Høyer. 2008. Leisure Time Mobility - a qualitative study of mobility and transportation to leisure-time recreation areas in Norway. Presented at 17th Symposium in Tourism and Hospitality Research. Lillehammer, September 27.
 • Leivestad, Hege Høyer and Carlo Aall. 2008. Leisure time consumption: part of the problem or part of the solution to a sustainable development? Presented at SCORE, Sustainable Consumption and Production. Framework for Action. Brussels, March 10.
 • Leivestad, Hege Høyer. 2008. Framtidas Bönder er kommunikatorar. Presented at Forestillinger om Fellesskap. Norsk Antropologisk Årskonferanse. Oslo, May 23-25.

Föredrag

Leivestad, Hege Høyer. 2009. No pain- No glory. Pilegrimer og turister i Santiago de Compostela. Presented at Museum of Cultural History, Oslo. September 29, 2009.

Media

2016

2015

2014

2013

 • Intervjuad i ”Vaken i P3 och P4”, Sveriges Radio, 25 april.
 • Därför älskar svensken att campa”, TV4 Nyhetsmorgon, 30 april.
 • ”Därför älskar vi camping”, Aftonbladet Resa, 29 maj-25 juni.
 • ”Närheten till naturen lockar”, Dagens ETC, 17 maj.
 • Medverkade i ”von Svenssons kläder”, SVT, 16 oktober.

2012

 • Medverkade i ”Folkhemmet på hjul”, en dokumentär av Peter Gazcynzky/House Productions, SVT, 2 april.
 • Man ska ha husvagn!”, Sveriges Radio P1 Vetenskapsradion Forum, 28 maj.
 • ”Drömmen om frihet”, Sommarsändaren, 30 maj.
 • Frihet på Hjul”, Verdens Gang, 6 juli.

2011

Information från tidigare år finns att läsa i Socialantropologiska institutionen årsskrifter.