E-post: ulf.hannerz@socant.su.se

Ulf Hannerz var professor i socialantropologi 1981-2007 (tf professor 1976-80). Han blev fil.dr i allmän och jämförande etnografi vid Stockholms Universitet 1969 och har också undervisat och forskat vid flera amerikanska, europeiska, asiatiska och australiska universitet och forskningsinstitut. Han är ledamot av Kungl. Vetenskapsakademien och American Academy of Arts and Sciences, hedersledamot av Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland, hedersledamot och tidigare ordförande i European Association of Social Anthropologists, medlem av Committee on World Anthropologies i American Anthropological Assocation, tidigare direktor för Swedish Collegium for Advanced Study in the Social Sciences (SCASSS), och tidigare redaktör för tidskriften Ethnos. Hans forskning har särskilt ägnats åt urbanantropologi, mediaantropologi och transnationella kulturprocesser, med fältstudier i Västafrika, Karibien och USA. En studie av nyhetsmediernas utrikeskorrespondenters arbete omfattade multilokala fältstudier i fyra kontinenter, och han har också lett ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt om kosmopolitism. Bland hans internationellt utgivna böcker är Soulside (1969), Exploring the City (1980), Cultural Complexity (1992), Transnational Connections (1996), Foreign News (2004) och Anthropology’s World (2011); flera av dessa har också översatts till franska, spanska, italienska och polska.  Bland de böcker han skrivit eller redigerat på svenska finns bland annat Lokalsamhället och omvärlden (1973), Över gränser (1983), Medier och kulturer (1990), Flera fält i ett (2001), Antropologi/Journalistik (2004) och Café du Monde (2011). Han var antropologiredaktör för International Enyclopedia of the Social and Behavioral Sciences (2001). Han höll Lewis Henry Morgan-föreläsningarna vid University of Rochester 2000, en Munro-föreläsning vid University of Edinburgh 2002, och Daphne Berdahl-minnesföreläsningen vid University of Minnesota 2011. 2005 blev han hedersdoktor vid Universitetet i Oslo, och 2010 tilldelades han Anders Retzius’ medalj i guld av Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi.

Forskning

Ulf Hannerz forskar nu kring de globala scenarier som uppstått som en genre sedan det kalla krigets slut. Dessa behandlas här dels som texter, dels som ett inslag i ett transnationellt kollektivt medvetande. Projektet belyser deras spridningsformer, deras mottagande och deras inflytande i lokala och regionala debatter - hur uppfattas till exempel "kampen mellan civilisationerna" i Danmark, begreppet "mjuk makt" i Japan? Ulf Hannerz deltar också i ett internationellt jämförande projekt kring antropologiska studier av små länder.

Utvalda publikationer

2011

  • Café du Monde: platser, vägar och människor i världsvimlet. Stockholm: Carlssons.
  • “Frihet att”, “Frihet från” och globalisering: En personlig erinring, och en till litet längre fram. Informanten (Aarhus), Forår, 12-13.
  • Operation Outreach: Anthropology and the Public in a World of Information Crowding. Archivio Antropologico Mediterraneo, 12-13, no. 13(1): 11-17. www.archivioantropologicomediterraneo.it
  • Kosmopolitismus. In Fernand Kreff, Eva-Maria Knoll, Andre Gingrich, eds., Lexikon der Globalisierung. Bielefeld: Transcript.

2010

  • Anthropology's World: Life in a Twenty-first Century Discipline. London: Pluto Press.
  • Afterthoughts: World Watching. Social Anthropology, 18: 448-453.
  • Diversity is Our Business. American Anthropologist, 112: 539-551.
  • ”The First Draft of History”: Notes on Events and Cultural Turbulence. In Hans Joas and Barbro Klein, eds., The Benefit Of Broad Horizons.  Leiden: Brill.
  • La complexité culturale réactualisée: regards en arrière, regards en avant. In Ulf Hannerz, La complexité culturelle: Études de l’organisation sociale de la signification. Bernin: À la Croisée. (Fransk översättning av Cultural Complexity, nytt förord.)
  • The world and the city since the Iron Curtain: Changing habitats of meaning. In Alexandra Bitusikova and Daniel Luther, eds., Cultural and social diversity in Slovakia III. Global and local in a contemporary city. Banska Bystrica: Matej Bel University - Institute of Social and Cultural Studies, pp. 8 - 16.