E-post: ulf.hannerz@socant.su.se

Ulf Hannerz var professor i socialantropologi 1981-2007 (tf professor 1976-80). Han blev fil.dr i allmän och jämförande etnografi vid Stockholms Universitet 1969 och har också undervisat och forskat vid flera amerikanska, europeiska, asiatiska och australiska universitet och forskningsinstitut. Han är ledamot av Kungl. Vetenskapsakademien och American Academy of Arts and Sciences, hedersledamot av Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland, hedersledamot och tidigare ordförande i European Association of Social Anthropologists, medlem av Committee on World Anthropologies i American Anthropological Assocation, tidigare direktor för Swedish Collegium for Advanced Study in the Social Sciences (SCASSS), och tidigare redaktör för tidskriften Ethnos. Hans forskning har särskilt ägnats åt urbanantropologi, mediaantropologi och transnationella kulturprocesser, med fältstudier i Västafrika, Karibien och USA. En studie av nyhetsmediernas utrikeskorrespondenters arbete omfattade multilokala fältstudier i fyra kontinenter, och han har också lett ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt om kosmopolitism. Bland hans internationellt utgivna böcker är Soulside (1969), Exploring the City (1980), Cultural Complexity (1992), Transnational Connections (1996), Foreign News (2004) och Anthropology’s World (2011); flera av dessa har också översatts till franska, spanska, italienska och polska.  Bland de böcker han skrivit eller redigerat på svenska finns bland annat Lokalsamhället och omvärlden (1973), Över gränser (1983), Medier och kulturer (1990), Flera fält i ett (2001), Antropologi/Journalistik (2004) och Café du Monde (2011). Han var antropologiredaktör för International Enyclopedia of the Social and Behavioral Sciences (2001). Han höll Lewis Henry Morgan-föreläsningarna vid University of Rochester 2000, en Munro-föreläsning vid University of Edinburgh 2002, och Daphne Berdahl-minnesföreläsningen vid University of Minnesota 2011. 2005 blev han hedersdoktor vid Universitetet i Oslo, och 2010 tilldelades han Anders Retzius’ medalj i guld av Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi.

Forskning

Ulf Hannerz forskar nu kring de globala scenarier som uppstått som en genre sedan det kalla krigets slut. Dessa behandlas här dels som texter, dels som ett inslag i ett transnationellt kollektivt medvetande. Projektet belyser deras spridningsformer, deras mottagande och deras inflytande i lokala och regionala debatter - hur uppfattas till exempel "kampen mellan civilisationerna" i Danmark, begreppet "mjuk makt" i Japan? Ulf Hannerz deltar också i ett internationellt jämförande projekt kring antropologiska studier av små länder.

Utvalda publikationer

2015

 • Explorando a Cidade: Em Busca de Uma Antropologia Urbana. Petrópolis, RJ: Editora Vozes. (Portuguese translation of Exploring the City.)
 • Företal. In Stig Holmqvist, Barheidas barn. Stockholm: Carlssons.

2014

 • Confessions of a Hoosier Anthropologist. American Anthropologist, 116: 169-172.

2013

 • Prologue. In Joshua Barker, Erik Harms and Johan Lindquist, eds., Figures of Southeast Asian Modernity. Honolulu: University of Hawaii Press.  
 • A Detective Story Writer: Exploring Stockholm as It Once Was. City & Society, 25: 260-270.
 • Degisen Avrupa, Degisen Antropoloji. In Hande Birkalan-Gedik, ed., Sinirlar, Imajlar ve Kültürler. Ankara: Dipnot Yayinlari.
 • Kulturens hastigheter. In Mattias Viktorin and Charlotta Widmark, eds., Antropologi och tid. Ymer 2013: Årsbok för Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi.

2012

 • Il mondo dell’antropologia. Bologna: Il Mulino. (Italian translation of Anthropology’s World.)
 • Foreword: Creolisation on the Move. In Tommaso Sbriccoli and Stefano Jacoviello, eds., Shifting Borders: European Perspectives on Creolisation. Newcastle: Cambridge Scholars Publishing.
 • Anthropologists Everywhere: Getting to Know Your Colleagues. Anthropology News, 53(8): 20-21.
 • Opinions: What Business Anthropology Is, What It Might Become…and What, Perhaps, It Should Not Be. (Contribution to a debate) Journal of Business Anthropology, 1(2): 254-256. www.cbs.dk/jba

2011

 • Café du Monde: platser, vägar och människor i världsvimlet. Stockholm: Carlssons.
 • “Frihet att”, “Frihet från” och globalisering: En personlig erinring, och en till litet längre fram. Informanten (Aarhus), Forår, 12-13.
 • Operation Outreach: Anthropology and the Public in a World of Information Crowding. Archivio Antropologico Mediterraneo, 12-13, no. 13(1): 11-17. www.archivioantropologicomediterraneo.it
 • Kosmopolitismus. In Fernand Kreff, Eva-Maria Knoll, Andre Gingrich, eds., Lexikon der Globalisierung. Bielefeld: Transcript.
 • Comment on Stuart Alexander Rockefeller, ’Flow’. Current Anthropology, 52: 570-571.
 • Diversity is Our Business. In Holger Jebens and Karl-Heinz Kohl, eds., The End of Anthropology? Wantage: Sean Kingston.

2010

 • Anthropology's World: Life in a Twenty-first Century Discipline. London: Pluto Press.
 • Afterthoughts: World Watching. Social Anthropology, 18: 448-453.
 • Diversity is Our Business. American Anthropologist, 112: 539-551.
 • ”The First Draft of History”: Notes on Events and Cultural Turbulence. In Hans Joas and Barbro Klein, eds., The Benefit Of Broad Horizons.  Leiden: Brill.
 • La complexité culturale réactualisée: regards en arrière, regards en avant. In Ulf Hannerz, La complexité culturelle: Études de l’organisation sociale de la signification. Bernin: À la Croisée. (Fransk översättning av Cultural Complexity, nytt förord.)
 • The world and the city since the Iron Curtain: Changing habitats of meaning. In Alexandra Bitusikova and Daniel Luther, eds., Cultural and social diversity in Slovakia III. Global and local in a contemporary city. Banska Bystrica: Matej Bel University - Institute of Social and Cultural Studies, pp. 8 - 16.

Styrelseuppdrag

Chair of the International Advisory Board, Institute of Social Anthropology, Austrian Academy of Sciences, Vienna, 2014-2016.

Redaktionella uppdrag

 • Medlem av redaktionsrådet, Anthropology Today, London.
 • Medlem av redaktionsrådet, Archivio Antropologico Mediterraneo, Palermo.
 • Medlem av det internationella redaktionsrådet, Ethnography, Los Angeles.
 • Medlem av det internationella redaktionsrådet, Ethnology, Pittsburgh.
 • Medlem av redaktionsrådet, European Journal of Cultural Studies, London.
 • Medlem av redaktionsrådet, Global Networks, Oxford.
 • Ulf Hannerz var redaktör för antropologi för den första upplagan av International Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences, som publicerades 2001, och fortsatte som ämnesredaktör tillsammans med Dominic Boyer, Rice University, som medredaktör för den andra upplagan, tillgänglig 2015 som online-publikation. Encyklopedin publiceras av Elsevier, Oxford.
 • Medlem av det rådgivande rådet, Journal of Business Anthropology.
 • Medlem av redaktionsrådet för online-upplagan för International Association of American Studies, Review of International American Studies.

Föreläsningar

2014

 • Eric R. Wolf Memorial Lecture, Internationales Forschungszentrum Kulturwissenschaften, Vienna, 10 november.

Konferens- workshopdeltagande

2014

 • “Anthropology: the Impact of Globalization”, Globalization and the Social Sciences: A Workshop, Princeton University, Princeton, N.J., USA, 12-13 september.
 • “Gerald Berreman and the Anthropological Imagination”, paper in Memorial Session, “Producing a Critical Anthropology: Papers in Honor of Gerald Berreman”. American Anthropological Association, Annual meeting, Washington, D.C, 3-7 december.

Media

2015

 • Informal Control – Interview with Ulf Hannerz by Bernd Upmeyer. MONU (Magazine on Urbanism, Rotterdam), 22: 106-111.
 • “Anthropology may know a great deal about identity but we are not telling anybody” Interview with anthropologist Ulf Hannerz by Clara John and Valentine Auer. Paradigmata (Wien), kommande.

2014

 • Pasaulio Ateitis: Globalios Junctys ar Kreolizacija? Interview by Almantas Samalavicius (in Lithuanian). Kulturos Barai, 4: 13-17.

Information från tidigare år finns att läsa i Socialantropologiska institutionen årsskrifter.