Brevmall, svensk och engelsk.

Powerpointmallar, svensk och engelsk.

 

Nya och uppdaterade Officemallar för PC och Mac (april 2016)

Nu finns SU-mallar för Office 2016 för både PC och Mac (Word och PowerPoint) i mediabanken. Mallarna är även uppdaterade med namnen på nya institutioner och enheter.

För PC ligger alla Office-versionerna i ett enda installationspaket medan mallarna för Mac ligger i separata paket som installeras manuellt. Ledningsmallarna (för handläggare av beslut) ligger separat både för PC och Mac (Ledningsmallen för Mac beräknas finnas fr.o.m. vecka 15).

Instruktioner för installation av mallarna ligger i samma mapp som installationsfilerna. Instruktioner för Ledningsmallen återfinns i instruktionen för repektive Office-version.

Du hittar både mallar och instruktioner i mappen SU>Mallar>Office i mediabanken:
Mediabanken, su se/visuellidentitet/verktyg