Personalmöten HT 2017

Måndag 4 september, 11.30 i B600

Måndag 2 oktober, 11.30 i B600

Måndag 6 november, 11.30 i B600

Måndag 11 december, 11.30 i B600