Personalmöten VT 2017

Måndag 6 februari, 11.30 i B600

Måndag 6 mars, 11.30 i B600

Måndag 3 april, 11.30 i B600

Måndag 8 maj, 11.30 i B600

Måndag 12 juni, 11.30 i B600