Läsåret 2016/2017:

  • Höstterminen 2016-08-29 – 2017-01-15
  • Vårterminen 2017-01-16 – 2017-06-04

Läsåret 2017/2018:

  • Höstterminen 2017-08-28 – 2018-01-14
  • Vårterminen 2018-01-15 – 2018-06-03