Mikael Holmqvist, Professor, Stockholm Business School, Stockholm University

Book presentation: Djursholm: Sveriges ledarsamhälle

Djursholm har alltsedan dess grundande år 1889 varit hem för ledare inom konst, akademi, förvaltning och framför allt näringsliv. Mikael Holmqvist presenterar en inträngande analys av detta samhälles värderingar, normer och ideal, och hur de påverkar de människor som bor och lever där. Författaren visar att Djursholm formar människor som ledare och beskriver särskilt hur detta påverkar dem som växer upp i detta samhälle.

NB Presentation will be in English.

All seminars in the series.