Paulina Mihailova, Doktorand, Socialantropologiska institutionen, Stockholms universitet

Title and abstract TBA

Granskare: Linda Wedlin, universitetslektor, Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet.