De sju definierade utmaningarna är sju paket med många enskilda utlysningar. För deltagande krävs samarbeten mellan forskare med olika kompetenser. Ofta krävs deltagare från tre olika länder. Samhällsvetenskap och ICT återfinns som viktiga bitar inom alla utmaningar.

De sju utmaningarna rubriceras enligt följande:

 • Hälsa, demografiska förändringar och välbefinnande
 • Livsmedelstrygghet, hållbart jord- och skogsbruk, marin-, maritim- samt insjöforskning och bioekonomi
 • Säker, ren och effektiv energi
 • Smarta, gröna och integrerade transporter
 • Klimatåtgärder, resurseffektivitet och råvaror
 • Europa i en föränderlig värld - inkluderande, innovativa och reflekterande samhällen
 • Säkra samhällen – säkerställa frihet och trygghet för Europa och dess medborgare

För mer information.

Bevaka kommande utlysningar 2016/2017 inom Horizon 2020

En ungefärlig tidtabell för beredning av arbetsprogram 2016-2017 följer nedan. Observera att det skrivs 17 st olika arbetsprogram för olika finansieringsformer inom Horizon 2020.

Först lite "historik" från hösten 2014

EU-kommissionen inhämtar förslag:

1. Scoping papers (beskriver ”scope”) – Advisory Group:s förslag till grund för nya arbetsprogram (WP 2016-2017);

2. EU:s medlemsstater konsulteras – Kommentarer till Scoping papers / Förslag till ”fokusområden”;

3. Programkommittéerna konsulteras – Kommentarer till Scoping papers;

4. EU-kommissionen konsulterar andra intressenter (begränsad dokumentation).

Sommaren 2015

Utkast (Drafts) till arbetsprogram 2016-2017 blir tillgängliga.

I slutet av år 2015

Arbetsprogram (Work Programmes) 2016-2017 beslutas av EU-kommissionen.

Många dokument nämnda ovan finns tillgängliga på Forskningsservice, kontakta info@fs.su.se om du vill få ytterligare information!

News October 30, 2015
European Commission invests €16 billion in funding within Horizon 2020

Please see the spreadsheet  H2020 2016-2017 Topics (290 Kb) with all of the 2016-2017 call topics and key details for Horizon 2020 Societal Challenges and Industrial Leadership.

This spreadsheet was prepared using the draft Work programmes officially published by the Commission last month.

The work programmes can be found here: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/reference_docs.html#h2020-work-programmes-2016-17

Please contact us at the Research Liaison Office if you have any questions and we will be more than happy to help.

News October 2016

EU-kommissionen har reviderat Work Programme 2016-2017 och fört in fem nya utlysningar kring ämnet migration (deadline 2017).

De nya utlysningarna är:

 • REV-INEQUAL-11-2017: Current European and cross-national comparative research and research actions on Migration
 • REV-INEQUAL-12-2017: Research Social Platform on Migration and Asylum
 • REV-INEQUAL-13-2017: Research on employability, skills and labour market integration of migrants
 • ENG-GLOBALLY-10-2017: Migration and asylum systems
 • CULT-COOP-12-2017: The significance of cultural and core values for the migration challenge

Find out more.