För att stimulera internationella kontakter utlyser Vitterhetsakademien två gånger per år resestipendier för disputerade forskare inom de humanistiska, samhällsvetenskapliga, juridiska och teologiska fakultetsområdena.

Upp till 25 000 kronor kan sökas för ändamålet. Digital ansökan per den 6 februari eller den 4 september 2017.

Resultatet av ansökan kommer att annonseras på Akademiens hemsida efter 1 mars respektive 1 oktober. Den som erhåller bidrag får också skriftligt besked.

För mer information.