Ansökan görs elektroniskt och ska vara inskickad senast vid midnatt respektive ansökningsperiods stängningsdatum för att behandlas vid nästa styrelsemöte. Stängningsdatum är 31 januari, 31 mars, 31 maj, 30 september och 15 november.

Bidrag utgår till humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. I första hand avses spridande av forskningsresultat, exempelvis genom bidrag till symposier, tryck- och produktionskostnader samt utställningar.

Bidrag ges inte till följande:

  • levnadsomkostnader, till exempel studiestipendier, lön, arvode och traktamente;
  • tryck av doktorsavhandling, men undantag kan beviljas då ämnet för avhandlingen ligger inom sällskapets intresseområde och då behovet av illustrationer medför extraordinära tryckkostnader;
  • datorer och annan utrustning;
  • studier vid universitet, skolor eller kurser av skilda slag, i Sverige eller utomlands.

För mer information.