Natur & Kulturs arbetsstipendier

Natur & Kulturs arbetsstipendier premierar kvalificerat litterärt arbete inom sakprosa eller skönlitteratur. Årligen delar Natur & Kulturs stiftelse ut nio arbetsstipendier på vardera 100 000 kronor. Stiftelsens stipendiekommitté utdelar efter granskning av ansökningarna nio arbetsstipendier som delas ut under tidig höst.

Ansökan ska innehålla en projektplan och gälla främst arbete som kräver olika typer av inläsnings- och forskningsarbete för ett litterärt verk inom sakprosa eller skönlitteratur. Ansökningsformulär finns tillgängligt från 1 februari till 1 maj.

Stipendiekommittén för Natur & Kulturs litterära arbetsstipendier består 2017 av styrelseledamöterna Kjell Blückert, Ann-Charlotte Smedler och Johan Svedjedal, samt Natur & Kulturs seniore rådgivare Björn Linnell.

Natur & Kulturs Populärvetenskapliga arbetsstipendier

Natur & Kulturs Populärvetenskapliga arbetsstipendier premierar spridning av forskning. Årligen delar Natur & Kulturs stiftelse ut fyra populärvetenskapliga arbetsstipendier på vardera 100 000 kronor. Man ansöker med en projektplan och ansökningstiden är mellan den 1 februari till den 1 maj. Projekten ska vända sig till allmänheten för att förmedla vetenskapliga rön och bidra till samtal om forskning. 

En ansökan kan gälla till exempel en idé om en bok, en podcast, en föreläsningsserie eller något annat. Stipendierna kan sökas av forskare, journalister, författare eller liknande.

De fyra stipendierna utses av en stipendiekommitté och tillkännages efter sommaren. Stipendiekommittén för Natur & Kulturs Populärvetenskapliga arbetsstipendier består 2017 av Per Almgren, Lena Forssén, Kjell Blückert, Patrik Hadenius, Anna Sjöström, Zoran Alagic och Jonas Olofsson.

För mer information.