Föreningen Svenska Istanbulinstitutets Vänner inbjuder ansökningar om sitt resestipendium för projektarbete i Turkiet, Väst- och Centralasien. Detta stöder projektarbete inom humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning i Turkiet och östra medelhavsområdet, samt andra regioner som språkligt, kulturellt eller historiskt har anknytning därtill.

Projekt kan avse akademisk forskning och populärvetenskapligt arbete samt praktisk och tillämpad forskning. Stipendiet beviljas ej för medverkan i utbildning.

Två veckors kostnadsfritt boende på institutet under stipendietiden erbjuds, samt ett bidrag på SEK 10,000. Projektet förutsätts genomföras under 2017.

För mer information.