Du som har deltagit i ett FP7-projekt kan nu söka medel från ”FP7 post grant Open Access pilot” för publicering av projektresultat via Gold Open Access.

Det är Kungliga Biblioteket som, i sin egenskap av National Open Access Desk (NOAD) för OpenAIRE2020-projektet, nu uppmanar svenska deltagare i FP7-projekt att ta vara på möjligheterna att kunna publicera sina projektresultat via Gold Open Access.

För mer information (VR).

För mer information (Open Air).