The aim of the Distinguished Professors Grant programme is to create conditions for the most distinguished researchers to conduct long-term, innovative research with great potential to achieve scientific breakthroughs. The grant will also promote the establishment and development of a research environment of highest quality.

Find out more.

Bidrag inom rådsprofessorprogrammet

Syftet med rådsprofessorprogrammet är att skapa förutsättningar för de mest framstående forskarna att bedriva långsiktig, nydanande forskning med stor potential att åstadkomma vetenskapliga genombrott. Bidraget ska också möjliggöra etablering och uppbyggnad av en större forskningsmiljö av högsta kvalitet kring en ledande forskare.

För mer information.