Vetenskapsrådets bidrag till gästprofessorer syftar till att ge universiteten möjlighet att utveckla ett område genom att rekrytera en internationellt ledande professor under en kortare period.

Genom Olof Palme-professuren kan en internationellt framstående utländsk forskare tillbringa ett år vid universitet, högskola eller forskningsinstitut i Sverige. Olof Palme-professuren är inrättad till minne av Olof Palme (1927–1986), Sveriges statsminister under åren 1969–1976 samt 1982–1986.

Observera att i denna utlysning kommer ett bidrag till gästprofessur med tillträde under 2018 och ett för tillträde under 2019 att kunna beviljas, som en övergångsregel. I framtida utlysningar kommer gästprofessuren att utlysas med två års framförhållning (utlysningen i början av 2018 avser tillträde 2020, utlysningen i början av 2019 avser tillträde 2021, och så vidare).

Svenska universitets- eller högskoleinstitutioner inom samhällsvetenskap, humaniora, teologi och juridik är välkomna med förslag till innehavare av gästprofessuren.

För mer information.