The aim of the project research grant is to allow researchers the freedom to identify the research idea, methods and implementation steps, and to solve a specific research task within a limited period of time. The focus of this grant aims to support research on Civil Society. The Swedish Research Council supports basic research of the highest quality in all national competition.

Find out more.

Projektbidrag för forskning om det civila samhället

Syftet med bidraget är att du som forskare ges frihet att själv formulera forskningsidé, metod och utförande, samt att lösa en definierad forskningsuppgift inom en begränsad tid. Inriktningen för detta bidrag syftar till att stödja forskning om det civila samhället. Vetenskapsrådet premierar forskning av högsta vetenskapliga kvalitet i nationell konkurrens.

För mer information.