The call text will be available in English shortly.

Find out more.

Projektbidrag för forskning om demokrati

Syftet med bidraget är att du som forskare ges frihet att själv formulera forskningsidé, metod och utförande, samt att lösa en definierad forskningsuppgift inom en begränsad tid. Inriktningen för detta bidrag syftar till att stödja forskning om demokrati. Vetenskapsrådet premierar forskning av högsta vetenskapliga kvalitet i nationell konkurrens.

För mer information.