This call text is only available in Swedish.

Find out more.

Tidsskriftsbidrag

Typ av bidrag: Verksamhetsstöd

Område: Humaniora och samhällsvetenskap

Inriktning: Fri

Söks av: Organisation

Bidraget utlyses var tredje år.

För mer information.