Samhällsforskare av olika schattering ställs regelbundet inför pockande frågor av typen: Upplever vi färre krig och konflikter? Råder minskad fattigdom och större lycka? Har vi lyckats hantera miljöhotet? Har vi fått mer kvalificerade medborgare, större frihet och en livskraftigare demokrati, lokalt som globalt? Eller går den mänskliga utvecklingen kräftgång?

Många skulle mena att de senaste årens snabba och omvälvande förändringar av världspolitiken bekräftar tesen att vi vägletts av en omotiverad optimism; fredens förutsättningar är sämre än på länge och de kraftiga välståndsökningarna som följd av globaliseringen ojämnt fördelade.  Auktoritära strömningar är på frammarsch. Den snabbt växande populismen har samtidigt inneburit att liberala ideal och etablerade föreställningar om vad som utgör kunskap skakats i grunden. 

Den centrala frågan är hur medievärldens olika aktörer förhållit sig till dessa snabba, omtumlande och radikala scenskiften?

Vi söker unga stipendiater som kan anlägga ett kvalificerat och nydanande medieperspektiv på denna angelägna problematik. Exempel på ämnen som kan komma i fråga är:

  • Mediebevakning av krig och terror i realtid kontra långsiktig analys och reflektion
  • Pressfrihetens nya villkor, samarbete mellan ledande kvalitetsmedier i t ex hanteringen av läckor” (Wikileaks, Panama Leaks, etc);
  • Den globala journalistikens logik och kampen om publiken och dagordningen;
  • Samspelet mellan bild, rörlig bild och text inom journalistiken;
  • Narrativ och mediernas roll som aktörer i konfliktförlopp;
  • Bildjournalistikens genomslag, bloggsfärernas tilltagande dominans, utarmningen av tidningsredaktionerna;
  • Tendenser inom samtida film och tv-serier;
  • Dystopierna som medial livsnerv;
  • När sanningar förskjuts – ”politics of post-truth” och ”politics of denial”;

Vem kan söka?  

Disputerade med färsk doktorsexamen (ej äldre än 5 år) i ämnen som Medie-och kommunikationsvetenskap, Filmvetenskap, Mediehistoria, Kulturvetenskap, Historia, Statsvetenskap, Sociologi, Globala studier, m fl

För mer information.