Sabbatsstipendier

Dessa stöder svenska senior forskare, vanligen professorer, att verka vid utländsk vetenskaplig institution.

Svenska medborgare, eller utländska medborgare med permanent uppehållstillstånd i Sverige är behöriga att söka och skall ha avlagt doktorsexamen tidigare är fem år före ansökningstillfället.

Stipendierna beviljas för en tid av lägst tre och högst tolv månader. De är avsedda att utgöra en ersättning för de merkostnader som stipendiaterna ådrar sig genom dubbel bosättning, sjukförsäkring och skolavgifter för barn under utlandsvistelsen.

Resestipendier/travel grants

These support shorter visits abroad, for participating in international congresses, seminars, workshops and courses.

Swedish researchers under the age of 40 who have completed their PhD at the time of the application may apply, as well as foreign researchers under the age of 40 who have lived in Sweden for at least one year.

Gästforskarstipendier

Dessa möjliggör chansen för utländska forskare att verka vid en svensk vetenskaplig institution. Behöriga att söka är svenska forskare som står som värdar för gästforskarna. De besökande forskarna ska vara seniora forskare som avlagt doktorsexamen tidigare än fem år före ansökningstillfället. Stipendierna beviljas för en tid av lägst en och högst 12 månader.

För mer information.