Institutionens nyhetsbrev informerar om aktuella seminarier, evenemang och utlysningar. Det handlar både om information om vår institution och Stockholms universitet, men också om sådant som händer på andra antropologi-institutioner på universitet runt om i Sverige och internationellt.

Nyhetsbrevet kommer ut var tredje vecka. För prenumeration, kontakta Lina Lorentz med ditt namn och email-adress.

Newsletters 2017

Newsletter #1

Newsletter #2

Newsletter #3

Newsletter #4