För kontaktinformation, se under Kontakt eller Våra forskare.

Självskrivna

Mark Graham, prefekt
Helena Wulff, stf prefekt

Lärarkategori

Ordinarie
Christina Garsten, professor
Johan Lindquist, docent
Raoul Galli, forskare
Paula Uimonen, docent

Suppleanter
Ivana Macek, docent
Heidi Moksnes, lektor
Anette Nyqvist, professor
Annika Rabo, professor

T/A Personal

Ordinarie
Eva Eyton
Lina Lorentz

Doktorandrådet

Ordinarie
Isabella Strömberg

Suppleant
Siri Schwabe

Studentråden

Ordinarie
Vakant
Vakant

Suppleant
Vakant
Vakant