För kontaktinformation, se under Kontakt eller Våra forskare.

Självskrivna

Mark Graham, prefekt
Helena Wulff, stf prefekt

Lärarkategori

Ordinarie
Christina Garsten, professor
Johan Lindquist, professor
Raoul Galli, forskare (adjungerad) 
Anette Nyqvist, lektor
Paula Uimonen, docent

Suppleanter
Ivana Macek, docent
Heidi Moksnes, lektor
Eva-Maria Hardtmann, docent
Annika Rabo, professor

T/A Personal

Ordinarie
Eva Eyton
Lina Lorentz

Doktorandrådet

Ordinarie
Isabella Strömberg

Suppleant
Viktor Nygren 

Studentråden

Ordinarie
Vakant
Vakant

Suppleant
Vakant
Vakant