Studieinformation

Foto: Daniel Escobar Lopez

MFS-ansökan 2017/18

Sida ger genom sitt Minor Field Studies-stipendium möjlighet för studenter att tillbringa minst 8 veckor i ett utvecklingsland för att utföra en mindre fältstudie som underlag för en kandidat-, magister- eller masteruppsats. Höstens ansökningsomgång är nu öppen.

play

Plugga effektivt

I två filmer ger Stockholms universitetsbibliotek vägledning som underlättar och effektiviserar studierna:

Hitta din kurslitteratur. Lär dig, med hjälp av steg-för-steg-anvisningar, hitta böcker, e-böcker och artiklar, tolka referenslistor på kurslistan, hur du ställer dig i kö för en bok.

Hitta vetenskapliga artiklar. Så kan du tänka kring sökord för möjligheten att avgränsa dina sökningar. Du får tips på hur du kan referera till artiklar på rätt sätt.

WiFi

Trådlöst nät på universitetet

Behöver du WiFi? Med det trådlösa nätverket eduroam har du tillgång till WiFi på campus och på många platser i Stockholm och på anslutna universitet i hela världen.

Orientation Day

Ord och begrepp i universitetsvärlden

Alumn, examinator, kandidatexamen, tentamen - det finns många ord och begrepp inom den akademiska världen som du som student säkert kommer i kontakt med under din utbildning. Här följer en akademisk och studentikos ordlista.

Mondo

Socialantropologiska institutionen använder Mondo som kursplattform för läsanvisningar och övrig kurskommunikation. Du kommer åt kursens sajt/plattform när du registrerat dig och aktiverat ditt universitetskonto.

Rådet

Studentrådet - SOCA

Studentrådet är studentkårens organ för studentinflytande på institutionen och har till syfte att "verka för en hög kvalitet i utbildningen samt en trivsam studiemiljö".

Kontakt

Studentexpedition
Peter Skoglund
E-post: socant@socant.su.se
Telefon: 08-16 33 77, Rum: B621
Telefontid: mån-tors kl. 14.00-15.00
Mottagningstid: mån-tors kl. 13.00-15.00

Studievägledning
Marie Larsson
E-post: studievagledare@socant.su.se
Telefon: 08-16 33 76, Rum: B678
Telefontid: samma som mottagningstid
Mottagningstid: tis och tors
kl. 12.00-15.00

Studierektor grundnivå
Raoul Galli
E-post: raoul.galli@socant.su.se
Telefon: 08-16 15 98, Rum: B672

Studierektor avancerad nivå och forskarnivå
Eva-Maria Hardtmann
E-post: eva-maria.
hardtmann@socant.su.se

Telefon: 08-16 32 02, Rum: B650
Telefontid: samma som mottagningstid
Mottagningstid: Måndagar 10-12 (första måndagen i varje månad är tiden utbytt mot tisdag 10-12)

Studierektor och koordinator för Global utveckling
Heidi Moksnes
E-post: heidi.moksnes@socant.su.se
Telefon: 08-674 71 21, Rum: B686

Facebook