Studieinformation för Global utveckling

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Socialantropologiska institutionen
  4. Utbildning
  5. Studieinformation för Global utveckling
Global utveckling

Nya rutiner för MFS

Sida ger genom sitt Minor Field Study-stipendium möjlighet för studenter att tillbringa minst 8 veckor i ett utvecklingsland för att utföra en mindre fältstudie som underlag för en kandidat-, magister- eller masteruppsats.

Sedan 2017 är programmet centraliserat vilket innebär att ansökan och programhantering sköts av Studentavdelningen vid Stockholms universitet. Däremot måste den akademiska förankringen fortfarande finnas mellan student och institution (till exempel handledning).

Development Talks 9 maj

Social dialog – verktyg för utveckling?

Sverige har lång erfarenhet av social dialog, men kan det vara ett verktyg för inkluderande tillväxt även i utvecklingsländer? Fördelarna och utmaningarna med att använda social dialog som ett verktyg för utvecklingssamarbete kommer att diskuteras på nästa Development Talks som äger rum den 9 maj.

Student i universitetsbiblioteket, Södra Frescati

Instruktionsfilmer om bibliotekets tjänster

Filmerna handlar om hur du hanterar referenser, avgränsar sökningar, hittar kurslitteratur och vetenskapliga artiklar.

 Studiesituation i Studenthuset.

Vårens aktiviteter vid Studie- och språkverkstaden

Studie- och språkverkstaden finns till för att stötta dig som är student med din studieteknik och ditt akademiska skrivande. Under våren arrangeras en rad föreläsningar och seminarier; alltifrån ”Så klarar du salstentan” till ”Håll bättre muntliga presentationer”.

Mondo

Vi använder Mondo som kursplattform för läsanvisningar och övrig kurskommunikation. Du kommer åt kursens sajt/plattform när du registrerat dig och aktiverat ditt universitetskonto.

Institutioner inom programmet

Kandidatprogrammet i Global utveckling är ett samarbete mellan fyra institutioner:

Kontakt

Studierektor och koordinator för Global utveckling
Heidi Moksnes
E-post: heidi.moksnes@socant.su.se
Telefon: 08-674 71 21, Rum: B686