Du har möjlighet att göra MFS – Minor Field Study – i ett utvecklingsland under den sista terminen i programmet Global utveckling, termin IV. Då kan du välja att göra en Fältstudie som delkurs ett (15 hp). Då måste du själv under föregående termin ha sökt och fått ett MFS-stipendium för en fältstudie av relevans för ämnesområdet Global utveckling. Fältstudien utförs under minst 8 veckor under perioden för denna första delkurs, d.v.s. från mitten av januari till drygt mitten av mars, då du måste vara tillbaks för att börja nästa delkurs. (Se aktuella terminstider här; fältstudiekursen löper under terminsdel A och B.)

Fältstudiekursen avslutas med att du lämnar in en kort Fältstudierapport, vilken examineras med U/G. Se instruktionerna för denna rapport i dokumentet Anvisningar för Fältstudierapport, Global utveckling IV (nedan). Fältstudierapporten ska vara inlämnad på Mondo vid samma tid som delkurs ett avslutas (se exakt datum i dokumentet). En godkänd rapport innebär att du fullföljt delkursens krav för 15 hp. Din fältstudie ska också utgöra underlag för din avslutande uppsats i programmet; det är villkoret för MFS-stipendiet.

Som student i Global utveckling har du möjlighet söka MFS vid alla institutioner som är inblandade i programmet. Därför har vi samordnat detta förfarande. Det finns två ansökningstider för läsåret 2016-17: 1 september och 4 oktober, 2016.
 Ansökningarna inlämnas vid båda tillfällena på studentexpeditionen vid Socialantropologiska institutionen (öppettider måndag-torsdag, 13.00–15.00) eller i Heidi Moksnes postfack på Socialantropologiska institutionen. De kommer sedan fördelas mellan våra GU-institutioner och där bedömas tillsammans med ansökningar från övriga studenter vid den institutionen. Ladda ner anvisningar för ansökan nedan.

  • 1 september: ansökningen bedöms tillsammans med ansökningar från studenter som läst socialantropologi.
  • 4 oktober: ansökningen bedöms tillsammans med ansökningar från studenter i statskunskap och ekonomisk historia/internationella relationer.

Obs. Universitetens tilldelning av MFS-stipendier har i år kraftigt reducerats och Kulturgeografiska institutionen har inte tilldelats några stipendier alls. Studenter i Global utveckling brukar dock kunna stå sig mycket väl i konkurrensen, så tveka inte att lämna en ansökan.

Läs mer om MFS här.

Dokument att ladda ner: