Om du av någon anledning måste avbryta dina programstudier ska detta meddelas studierektorn för Global utveckling. Kontakta också studentexpeditionen vid Socialantropologiska institutionen: socant@socant.su.se, ange vilken kurs du vill avbryta och ditt personnummer så får du en bekräftelse när avbrottet är registrerat.

Om du har studiemedel ska du även anmäla studieavbrottet till CSN.

Om du avbryter dina programstudier (och inte har ansökt om och fått beviljat ett studieuppehåll pga t.ex. sjukdom), har du ingen garanterad rätt att senare återuppta dina programstudier. Du behöver då kontakta studierektorn för Global utveckling för att se om det finns plats inom programmet.