Om du som student behöver göra uppehåll i dina studier för en eller flera terminer kan du ansöka om det hos studierektorn för Global utveckling. För att få ett studieuppehåll beviljat behöver det föreligga giltigt skäl, till exempel sjukdom, föräldraledighet eller militärtjänstgöring. Skälet måste även styrkas med ett giltigt intyg. Du har då rätt att återuppta dina programstudier efter ditt studieppehåll. Kontakta inför terminsstart studierektorn och meddela att du vill påbörja dina studier igen.

Om du inte har ett giltigt skäl för att få ett beviljat studieuppehåll kan du välja att göra ett studieavbrott, dvs att avsluta dina programstudier. Du har då ingen garanterad rätt att senare återuppta dina programstudier. Kontakta därför studierektorn för Global utveckling för att se om det finns plats inom programmet för att åter bli inskriven inför terminsstart.