Minor Field Studies

MFS - Minor Field Studies

Socialantropologiska institutionen kommer att utlysa två stipendier år 2016. Sista ansökningsdag är den 1 september 2016. Studenter på Socialantropologiska institutionens master- och kandidatprogram (inklusive Global utveckling) är välkomna att söka. Här finns allmän information om MFS-stipendierna: http://utbyten.se/sv/Program/Program-A---O/Minor-Field-Studies/.

Foto: Daniel Escobar Lopez

MFS-utlysning 2016

Socialantropologiska institutionen utlyser två stipendier à 27 000 kronor för Minor Field Studies i samband med fältarbete. Studenter på Socialantropologiska institutionens master- och kandidatprogram (inklusive Global utveckling) är välkomna att söka.

barn

”Klarar man fältarbete på egen hand i främmande land, fixar man det mesta!”

I slutet av förra året kom Erika Tanos och Rasmus Canbäck, masterstudenter tillika MFS-stipendiater, tillbaka från ett åtta veckor långt fältarbete i Indien. MFS-stipendiet, som täckte resa och boende, innebar en möjlighet för dem att delta i forskningsprojektet ”The Indian Underbelly: Marginalisation and Migration in the Periphery” och samla in material till sina masteruppsatser.

MST logo

”Jag vill ge något tillbaka”

Tack vare ett MFS-stipendium kunde masterstudenten Emiliano Techera Beer åka till São Paulo i Brasilien och göra fältarbete för sin uppsats om MST, de jordlösa lantarbetares rörelse. Emiliano hoppas att hans studie ska komma den sociala rörelsen till nytta och därmed bidra till ökad tillgång på kunskap.

Rasmus Canbäck

Masterstudent bloggar från Indien

Rasmus Canbäck läser andra året på Masterprogrammet i Socialantropologi. I slutet av 2014 åkte han till Indien på ett MFS-stipendium för att samla material till sin masteruppsats. I sin blogg rapporterade han från fältarbetet i Meghalaya, nordöstra Indien, där han undersökte vilken roll kommunikationsteknologier har för den interna migrationen i regionen.

Kontakt

Studentexpedition
Peter Skoglund
E-post: socant@socant.su.se
Telefon: 08-16 33 77, Rum: B621
Telefontid: mån-tors kl. 14.00-15.00
Mottagningstid: mån-tors kl. 13.00-15.00

Studievägledning
Christer Norström
E-post: studievagledare@socant.su.se
Telefon: 08-16 33 76, Rum: B678
Telefontid: samma som mottagningstid
Mottagningstid: tis och tors
kl. 12.00-15.00

Studierektor grundnivå
Raoul Galli
E-post: raoul.galli@socant.su.se
Telefon: 08-16 15 98, Rum: B672

Studierektor avancerad nivå och forskarnivå
Shahram Khosravi
E-post: shahram.khosravi@socant.su.se
Telefon: 08-16 26 23, Rum: B612

Studierektor och koordinator för Global utveckling
Heidi Moksnes
E-post: heidi.moksnes@socant.su.se
Telefon: 08-674 71 21, Rum: B686

Facebook