Masterprogram år 1

Delkurs 1

SAM201 Vetenskapsteori för antropologer 7,5 hp
Lärare: Asta Vonderau
Schema
 SAM201 Course Schedule2014 (93 Kb)
 Kursplan SAM201 (180 Kb)

Delkurs 2-3

SAM202 Antropologins teorihistoria 15 hp
Lärare: Titti Schmidt och Christer Norström
Schema
 SAM202 Literature (53 Kb)
 Kursplan SAM202 (179 Kb)

Delkurs 4

SAM224 Centrala teman i samtida antropologi 7,5hp
Lärare: Johan Lindqvist
Schema
 Kurslitteratur (10 Kb)
 Kursplan SAM224 (179 Kb)

 

---

Masterprogram, år 2

Delkurs 1

SAM214 Individual tutorial 7,5 hp
Kursansvarig lärare: Anette Nyqvist, Asta Vonderau, Erik Nilsson
Schema
 Individual tutorial course (9 Kb)
 Kursplan SAM214 (179 Kb)

Delkurs 2

SAM203 Socialantropologisk metod 7,5 hp
Kursansvarig lärare: Shahram Khosravi
Schema
 SAM203 Literature (37 Kb)
 Kursplan SAM203 (180 Kb)

Delkurs 3-4

SAM219 Antropologiskt fältarbete 15 hp
Lärare: Shahram Khosravi
Schema
Kurslitteratur
 Kursplan SAM219 (178 Kb)