Schema Global utveckling I
 Kurslitteratur Global utveckling I (127 Kb)

 

Global utveckling - en introduktion, 7,5 hp
(Ansvarig institution: Socialantropologi)

Lärare: Paula Uimonen
Schema
 Kurslitteratur Global utveckling en introduktion (62 Kb)

---

Globaliseringens rötter och samtid, 7,5 hp
(Ansvarig institution: Ekonomisk historia)

Lärare: Camilla Elmhorn och Yvonne Svanström
Schema
 Kurslitteratur Globaliseringens rötter och samtid (160 Kb)

---

Politiska institutioner och demokratisering, 7,5 hp
(Ansvarig institution: Statsvetenskap) 

Lärare: Henrik Angerbrandt och Karim Zakhour

Schema
 Kurslitteratur Politiska institutioner och demokratisering (88 Kb)

---

Motstånd och kollektiv organisering, 7,5 hp
(Ansvarig institution: Kulturgeografi)

Lärare: Ilda Lindell, Marianne Millstein, Lena Fält och Lennert Jongh

Schema
 Kurslitteratur Motstånd och kollektiv organisering (155 Kb)

___