Schema Global utveckling III
 Kurslitteratur Global utveckling III (296 Kb)


Delkurs 1 (7,5 hp)
Transnationella samarbeten och utveckling
(ansvarig institution: Statsvetenskap)

Lärare: Henrik Angerbrandt, Helena Hede Skagerlind och Johanna von Bahr.
Schema
 Kurslitteratur Transnationella samarbeten och utveckling (210 Kb)

---

Delkurs 2 (7,5 hp)
Global utveckling - teorier i förändring
(ansvarig institution: Socialantropologen)

Lärare: Oscar Jansson
Schema
 Kurslitteratur Global utveckling - Teorier i förändring (209 Kb)

---

Delkurs 3-4 (15 hp)
Metod och forskningsdesign
(ansvarig institution: Kulturgeografi)

Lärare: Heidi Moknes, Yvonne Svanström, Mikael Blomdahl, Peter Claesson
Schema
 Kurslitteratur Metod och forskningsdesign (156 Kb)