Schema Socialantropologi I
 Kurslitteratur Socialantropologi I (185 Kb)
 

Delkurs 1 (7,5 hp)

Kultur och samhälle: Läran om människan som social och kulturell varelse
Lärare: Hege Hoyer Leivestad
Lärarassisent: Simon Johansson och Camelia Dewan

Schema
 Kurslitteratur Kultur och samhälle (101 Kb)

---

Delkurs 2 (7,5 hp)

Den mänskliga tankevärlden: Symboler, stabilitet och förändring
Lärare: Johanna Gullberg
Lärarassistent:Camelia Dewan och Victor Nygren

Schema
 Kurslitteratur Den mänskliga tankevärlden (101 Kb)

---

Delkurs 3 (7,5 hp)

Ekonomi: Värden, resurser och miljö
Lärare: Anna Gustafsson
Lärarassisent: Thomas Jacobsen och Arvid Lundberg

Schema
 Kurslitteratur Ekonomi (102 Kb)

---

Delkurs 4 (7,5 hp)

Politik, konflikt och transnationalism
Lärare: Ivana Macek
Lärarassistent: Isabella Strömberg  Arvid Lundberg

Schema
 Kurslitteratur Politik, konflikt och transnationalism (169 Kb)