Schema vt-17 Socialantropologi I
 Kursplan Socialantroplogi I (302 Kb)
 Kurslitteratur Socialantropologi I (227 Kb)

 

Kultur och samhälle: Läran om människan som social och kulturell varelse, 7,5 hp

Lärare: Hege Hoyer Leivestad
Lärarass: Simon Johansson
Schema
 Kurslitteratur Kultur och samhälle (101 Kb)

---

Den mänskliga tankevärlden: Symboler, stabilitet och förändring, 7,5 hp

Lärare:

Lärare: Hannah Pollack Sarnecki
Lärarass: Victor Nygren
Schema
 Kurslitteratur Den mänskliga tankevärlden (100 Kb)

---

Ekonomi: Världen, resurser och miljö, 7,5 hp

Lärare: Eva-Maria Hardtmann
Lärarass: Thomas Jacobsen
Schema
 Kurslitteratur Ekonomi Värde, resurser och miljö (101 Kb)

---

Politik, konflikt och transnationalism, 7,5 hp

Lärare: Ivana Macek
Lärarass: Kajsa Rudberg
Schema
 Kurslitteratur Politik, konflikt och transnationalism (212 Kb)

 

___