Schema Socialantropologi II
 Kurslitteratur Socialantropologi II (244 Kb)
 Kursplan socialantropologi II (289 Kb)

---

Delkurs 1

B001 Teorihistoria 7,5 hp
Lärare: Johanna Gullberg
Assistent: Siri SchwabeVictor NygrenKajsa Rudberg och Raoul Galli
Schema
 Kurslitteratur Teorihistoria (99 Kb)

---

Delkurs 2

Valbara kurser:

B002 Kommunikation och estetik 7,5 hp (ges på engelska)
Lärare: Helena Wulff och Siri Schwabe
Schema
 Kurslitteratur Kommunikation och estetik (112 Kb)

B007 Miljö och samhälle: introduktion till miljöantropologi 7,5 hp
Lärare: Hans Tunestad
Schema
 Kurslitteratur Miljö och Samhälle (220 Kb)

---

Delkurs 3

Valbara kurser

B010 Migration, kultur, mångfald 7,5 hp
Lärare: 
Hannah Pollack Sarnecki
Schema
 Kurslitteratur Migration, kultur, mångfald (165 Kb)

B009 Medicinsk antropologi/Medical anthropology 7,5 hp (ges på Engelska)
Lärare: Hans Tunestad
Schema
 Kurslitteratur Medicinsk antropologi (Medical Anthropology) (176 Kb)
 ---

Delkurs 4

B006 Genus och sexualitet 7,5 hp (ges på engelska)

Denna kurs ges även som fristående kurs, SA2021
Lärare: Darcy Pan
Lärarass: Daniel Escobar
Schema
 Kurslitteratur Genus och sexualitet (Gender and Sexuality) (170 Kb)