Sida ger genom sitt Minor Field Studies-stipendium möjlighet för studenter att tillbringa minst 8 veckor i ett utvecklingsland för att utföra en mindre fältstudie som underlag för en kandidat-, magister- eller masteruppsats.

Sedan 2017 är programmet centraliserat vilket innebär att ansökan och programhantering sköts av Studentavdelningen vid Stockholms universitet. Däremot måste den akademiska förankringen fortfarande finnas mellan student och institution (till exempel handledning).

Höstens ansökningsomgång är nu öppen med sista ansökningsdag 6 oktober.

Läs mer om MFS och hur du ansöker.

Ett informationsmöte för dig som planerar att söka MFS-stipendium läsåret 2017/18 anordnas torsdagen den 14 september kl. 16.15 i Ekosalen, Studenthuset. Läs mer om mötet.

OBS Ytterligare ett informationsmöte kommer hållas den 19 september kl. 13.30-15.00 i Ekosalen, Studenthuset. Läs mer om mötet.