Våra masterprogram består av obligatoriska kurser i teori och metod, ett stort urval av valbara specialiseringskurser, och ett examensarbete som omfattar en termin. Programmen leder till en masterexamen.

Behörighet

För att söka till masterprogrammen krävs att du har en examen från grundnivå om 180 högskolepoäng i socialantropologi eller motsvarande samhälls- och kulturvetenskapliga ämnen, samt Engelska B (OBS för Creole-programmet krävs en examen från grundnivå om 180 högskolepoäng i socialantropologi). Du ansöker via www.antagning.se. Sista ansökningsdatum för internationella studenter är runt den 15 januari. För svenska studenter och studenter inom EU/EES är sista ansökningsdatum runt den 15 april. För exakta datum, besök www.antagning.se. Antagning sker endast under höstterminen.

 

 

Skräddarsy din utbildning

Ett mål med våra masterutbildningar är att till viss del kunna skräddarsy studierna efter personliga intressen och önskemål, och därför är det även möjligt att efter överenskommelse läsa kurser vid andra institutioner och räkna in dessa i programmet.

Masterprogram i Socialantropologi

Programmets målsättning är att ge en gedigen utbildning i socialantropologi. Studierna är flexibla och erbjuder möjlighet att välja specialiseringskurser från institutionens lista över kurser på avancerad nivå där utbudet av undervisade kurser kommer att variera terminsvis.

Masterprogram i socialantropologi, Avancerad nivå, 120.0hp, HT 2017

Masterprogram i Socialantropologi - CREOLE

Programmets målsättning är att ge en gedigen utbildning i socialantropologi med särskild profilering mot transnationella processer, kulturella skillnader och nya former för identitet. Dessa processer behandlas inom tre huvudområden: rörlighet, migration och former för identitetsskapande; materiell kultur och konsumtion; visuell kultur.

Masterprogram CREOLE: Cultural Differences and Transnational Processes, Avancerad nivå, 120.0hp, HT 2017

Internationellt masterprogram i samhällsvetenskapliga miljöstudier

Socialantropologiska institutionen erbjuder utöver våra två egna masterprogram ett internationellt masterprogram i samhällsvetenskapliga miljöstudier (120 hp). Programmet ges i samarbete med Statsvetenskapliga institutionen och Kulturgeografiska institutionen. Statsvetenskapliga institutionen står som värd för programmet och har en samordnande funktion.

För ytterligare information om programmet (utbildningsplan, ansökan, med mera) se Statsvetenskapliga institutionens hemsida.

Internationellt masterprogram i samhällsvetenskapliga miljöstudier, Avancerad nivå, 120.0hp, HT 2017