Du ansöker via www.antagning.se. Sista ansökningsdatum för internationella studenter är runt den 15 januari. För svenska studenter och studenter inom EU/EES är sista ansökningsdatum runt den 15 april. För exakta datum, besök www.antagning.se. Antagning sker endast under höstterminen.

Masterprogram i Socialantropologi

 

 

Programmets målsättning är att ge en gedigen utbildning i socialantropologi. Studierna är flexibla och erbjuder möjlighet att välja specialiseringskurser från institutionens lista över kurser på avancerad nivå där utbudet av undervisade kurser kommer att variera terminsvis. Det blir även möjligt att efter överenskommelse välja specialiserade kurser ifrån andra institutioner för att skräddarsy en individuell inriktning.

Obligatoriska kurser är antropologins teorihistoria (History and Philosophy of Anthropological Theory), centrala teman i samtida antropologi samt antropologisk metod. Specialarbetet (30 hp) upptar en termin och föregås av ett fältarbete. Ämnet väljs i samråd med handledare. En masterexamen i socialantropologi öppnar för flera olika yrkesalternativ, förutom till en forskarkarriär. Antropologer arbetar både inom den offentliga och den privata sektorn. Många arbetar som handläggare i sammanhang där antropologens speciella perspektiv på människor och kulturer är värdefullt, såsom inom internationell verksamhet, biståndsarbete, mångfalds- och integrationsfrågor och utredningsverksamhet. Medier och kommunikation, kulturfrågor och utbildning är andra viktiga verksamhetsområden. Antropologers kunskaper efterfrågas även inom marknadsanalys och i reklambranschen.

Masterprogram i socialantropologi, Avancerad nivå, 120.0hp, HT 2017

 Master's program in Social Anthropology (654 Kb)

Masterprogram i Socialantropologi - CREOLE

 

 

Programmets målsättning är att ge en gedigen utbildning i socialantropologi med särskild profilering mot transnationella processer, kulturella skillnader och nya former för identitet. Dessa processer behandlas inom tre huvudområden: rörlighet, migration och former för identitetsskapande; materiell kultur och konsumtion; visuell kultur. Programt innehåller ett utbytesmoment där du vistas utomlands under två terminer. Särskild behörighet krävs med kandidatexamen i social- eller kulturantropologi.

Studier kan bedrivas vid en eller två antropologiska institutioner vid följande universitet: Universität Wien, Universitat Autònoma de Barcelona, National University of Ireland-Maynooth, Université Lumière Lyon samt University of Ljubljana. Studierna kommer att vara flexibla och ger dig möjlighet att lägga upp kurser i enlighet med dina specialintressen. Valbara specialiseringskurser väljs ifrån institutionens lista över kurser på avancerad nivå där utbudet av undervisade kurser kommer att variera terminsvis, samt från utbudet vid den institution som valts som utländsk värdinstitution. Obligatoriska kurser är antropologins teorihistoria (History and Philosophy of Anthropological Theory), centrala teman i samtida antropologi samt socialantropologisk metod. Examensarbetet (30 hp.) upptar en termin och föregås av ett kortare fältarbete. Temat är valfritt inom programts övergripande tematik och väljs i samråd med handledare.

Masterprogram CREOLE: Cultural Differences and Transnational Processes, Avancerad nivå, 120.0hp, HT 2017

 Creole (562 Kb)

Internationellt masterprogram i samhällsvetenskapliga miljöstudier

 

 

Socialantropologiska institutionen erbjuder utöver våra två egna masterprogram ett internationellt masterprogram i samhällsvetenskapliga miljöstudier (120 hp). Programmet ges i samarbete med Statsvetenskapliga institutionen och Kulturgeografiska institutionen. Statsvetenskapliga institutionen står som värd för programmet och har en samordnande funktion.

Samhällsvetenskapliga miljöstudier är ett flervetenskapligt forskningsfält som behandlar vad som styr människors handlande, föreställningar och sätt att organisera sig i förhållande till miljön. Det handlar om att förstå de samhälleliga processer som leder till miljöförändringar eller är en reaktion eller anpassningar till dessa.

Forskningsfältet undersöker hur, var och på vilka samhällsnivåer beslut fattas som relaterar till miljön. Hur kan man åstadkomma olika former av politisk, ekonomisk, social och kulturell styrning av miljöpåverkande samhällsprocesser på lokal, nationell och global nivå?

Internationellt masterprogram i samhällsvetenskapliga miljöstudier, Avancerad nivå, 120.0hp, HT 2017