Samhällsvetenskapliga fakulteten - Utbildning på forskarnivå

Institutionsövergripande forskarutbildningskurser

Universitets- och högskolerådets doktorandhandbok

Doktorandhandboken

Frisk- och företagshälsovård vid Stockholms universitet

Friskvård

Företagshälsan i Frescati

Stockholms universitetsbibliotek

http://www.sub.su.se

SUB på facebook

Etik

Lagen om etikprövning av forskning som avser människor (2003:460)