Kandidatprogram i socialantropologi, Grundnivå, 180.0hp, HT 2017

 Kandidatprogram i Socialantropologi (985 Kb)

Socialantropologi handlar om människor och mångfald – om världen och om oss själva. Under utbildningen får du förståelse för det sociala sammanhangets betydelse för hur vi människor förhåller oss till och tolkar vår omvärld. Du får läsa om samtidsfrågor som rör grunderna för social gemenskap men också om maktutövande och ojämlikhet. Vi kommer att läsa om mänskliga livsformer och tankemönster världen runt och jämföra dem med varandra.

I vår tid har världen på många sätt blivit alltmer sammanhängande. Medan vissa delar av världens kulturella och sociala komplexitet består, förändras andra delar. Socialantropologin belyser hur dessa variationer i mänskligt tänkande och handlande uppstår, hur de upplevs och vad de får för konsekvenser, men också vad mänskligheten har gemensamt. Det jämförande perspektivet ger dig nya insikter i vårt eget samhälles institutioner och de värderingar vi omges av.

Kandidatprogrammet i Socialantropologi är uppdelat i tre årskurser, omfattande 180 hp. Det huvudsakliga ämnesområdet för utbildningen är socialantropologi och inom programmet finns möjlighet till två terminers studier inom andra, kompletterande ämnesområden. Programmet leder till en filosofie kandidatexamen. Huvudämne för examen är Socialantropologi.

År 1 ger grundläggande kunskaper i socialantropologi genom Socialantropologi I, 30 hp och Socialantropologi II, 30 hp.

År 2 läser du valfria kurser inom andra ämnesområden på högskolenivå i Sverige eller utomlands.
Läs mer om breddningsåret. Läs mer om våra utbytesavtal.

År 3 ger fördjupade kunskaper i socialantropologi genom studier av aktuella socialantropologiska debatter, metodik och genom ett längre fältarbete. Årskursen och programmet avslutas med ett examensarbete där vetenskapliga metoder och teorier som har tillgodogjorts under utbildningen ska användas.

Vem kan söka?

För behörighet se www.antagning.se.

Ansökan

Ansökan sker på www.antagning.se.

Kandidatprogram i socialantropologi, Grundnivå, 180.0hp, HT 2017 (Utbildningsplan)