Den första delkursen, Kultur och samhälle: Läran om människan som social och kulturell varelse, innehåller två centrala teman inom antropologi: social organisation och klassifikationer. På delkursen diskuterar vi centrala begrepp inom ämnet som kultur, släktskap och mångfald. Vi lär oss hur människan formas framförallt genom sitt kulturella och sociala sammanhang. Inom delkursen kommer vi också att praktiskt genomföra ett antal metodövningar.

Den andra delkursen heter, Den mänskliga tankevärlden: Symboler, stabilitet och förändring, och innehåller ytterligare två centrala teman inom antropologi: religion och ritual. På delkursen lär vi oss om religion, magi och symbolers inflytande över hur vi förstår vår omvärld. Vi diskuterar sekulära och religiösa ritualers betydelse för att upprätthålla samhällen men också för förändring. Inom delkursen kommer vi också att praktiskt genomföra ett antal metodövningar.

Terminens tredje delkurs heter, Ekonomi: Värde, resurser och miljö, och innehåller två andra centrala teman inom antropologi: utbyte och försörjningssystem. På delkursen diskuterar vi olika typer av försörjningssystem och lär oss om miljö, ägande och konsumtion. Vi diskuterar också olika typer av utbyten och lär oss om utbytets betydelse för för kultur och samhällsorganisation. Inom delkursen kommer vi också att praktiskt genomföra ett antal metodövningar.

Den fjärde delkursen heter, Politik, konflikt och transnationalism, och innehåller ytterligare två centrala teman inom antropologi: politik och konflikt. På delkursen lär vi oss om politiska system, makt och sociala rörelser i relation till transnationalism. Vi diskuterar också konflikt och lär oss om krig, sanktioner och social kontroll. Inom delkursen kommer vi också att praktiskt genomföra ett antal metodövningar.

Förutom föreläsningar och seminarier kommer vi även att visa filmer och erbjuda gästföreläsningar för att erbjuda en bättre och bredare utbildning.

Gå till den här sidan för att ladda ned kursplan.