Allmänna studiefrågor

Frågor om studier på master/avancerad nivå

Frågor om doktorandstudier/forskarutbildningen

Övriga frågor

 

 

Svar

Allmänna studiefrågor

När kan jag registrera mig på min kurs eller mitt program?

Du kan registrera dig på webben eller på Socialantropologiska institutionens studentexpedition. Registreringen öppnar en vecka innan höst- och vårterminen börjar. Här hittar du terminstider vid Stockholms universitet.

Kan jag komma in som reserv på den kurs eller det program som jag har sökt?

Ja, i mån av plats tar vi in reserver. Institutionen hör av sig senast en vecka in på terminen till dem som är aktuella att antas som reserver.

Hur räknar jag ut mitt kursbetyg?

Sammanfattningsbetyget för en kurs som består av flera olika delkurser och som betygssätts enligt betygsskalan där A, B, C, D, E är godkända betyg fastställs som ett vägt genomsnitt av betygen på de olika delkurser som du läst:

 • betygen på delkurserna viktas med hänsyn till delkursens poängomfång inom den kurs sammanfattningsbetyget avser;
 • erhållna betyg på delkurser bestäms enligt följande: A = 5; B = 4, C = 3, D = 2, E = 1.

Därefter beräknas ett genomsnittligt betygsvärde. För att fastställa sammanfattningsbetyget görs avrundning till närmsta jämna heltal. För A krävs = 4,5 för B = 3,5; för C = 2,5; för D = 1,5; och E = 1,0.

Sammanvägningen innebär att ett visst slutbetyg kan erhållas genom olika kombinationer av resultat på delkurser. Två exempel på betygskombinationer:

 • Betygsserien A, A, A, B, C blir = 0,2×5 + 0,2×5 + 0,2×5 + 0,2×4 + 0,2×3 = 4,4, vilket motsvarar betyget B
 • Betygsserien A, C, C, E, E blir = 0,2×5 + 0,2×3 + 0,2×3 + 0,2×1 + 0,2×1 = 2,6 vilket motsvarar betyget C

Hur kan jag kontakta min lärare?

På institutionens hemsida (under utbildning >> studieinformation >> schema och kurslitteratur) finns länkar till alla kurser. Under varje kurs finns kontaktinformation till respektive lärare.

Hur hittar jag mitt schema?

Schema till den kurs du är registrerad på hittar du på institutionens hemsida (under utbildning >> studieinformation >> schema och kurslitteratur).
På förstasidan på institutionens hemsida i högerspalten hittar du institutionens dagsaktuella schema. Du kan också hitta ditt schema på schema.su.se. Kom ihåg att kontrollera schemat regelbundet för att informera dig om eventuella schemaändringar.

Frågor om studier på master/avancerad nivå

Hur och när söker jag in till masterprogrammen?

Du ansöker via www.antagning.se. Sista ansökningsdatum för internationella studenter är runt den 15 januari. För svenska studenter och studenter inom EU/EES är sista ansökningsdatum runt den 15 april. Exakta datum hittar du på www.antagning.se. Antagning sker endast under höstterminen.

Vilka är antagningskraven till masterprogrammen?

För att söka till masterprogrammet krävs att du har en examen från grundnivå om 180 högskolepoäng i socialantropologi eller motsvarande samhälls- och kulturvetenskapliga ämnen, samt Engelska B.
För att söka till utbytesprogrammet Creole krävs att du har examen från grundnivå om 180 högskolepoäng i antropologi, samt engelska B.

Vad behöver jag skicka in med min ansökan till masterprogrammen?

Följ alla instruktioner på antagningens hemsida (www.antagning.se) och skicka in alla dokument via den centrala antagningen. De som möter alla behörighetskrav vid den centrala antagningen bedöms i nästa steg vid Socialantropologiska institutionen där urvalet sker i konkurrens och bedömningarna baseras på en sammanvägd bedömning av en eller flera av följande faktorer:

 • betyg på högskolekurser,
 • uppsatsarbetets kvalitet/inriktning,
 • relevant yrkes- och/eller forskningserfarenhet,
 • personligt motivationsbrev,
 • samt hur relevanta de tidigare studierna är i relation till den sökta utbildningen.

De senaste åren har betyg på högskolekurser, uppsatsarbetets kvalitet samt tidigare studiers relevans varit viktigast.

Kan jag läsa enstaka kurser på avancerad nivå hos er?

Ja. Kurserna som ingår i institutionens masterprogram kan även läsas som fristående kurs, i mån av plats. För att kunna läsa kurser på avancerad nivå krävs en examen från grundnivå om 180 högskolepoäng i socialantropologi eller motsvarande samhälls- och kulturvetenskapliga ämnen, samt Engelska B. Vissa kurser har ytterligare förkunskapskrav. Antagning sker under både höst- och vårtermin. Sista ansökningsdatum är runt den 15 april respektive runt den 15 oktober. Exakta datum hittar du på www.antagning.se. Du ansöker via www.antagning.se.

Kan jag studera på halvfart/deltid till masterprogrammen?

Nej. Alla program och kurser på avancerad nivå bygger på heltidsstudier.

Måste jag ha en kandidatexamen i antropologi för att söka till utbytesprogrammet Creole på avancerad nivå?

Ja.

Frågor om doktorandstudier/forskarutbildningen

Vem ska jag vända mig till med frågor om doktorandstudier?

Frågor om doktorandstudier besvaras av Studierektor för avancerad nivå och forskarnivå (shahram.khosravi@socant.su.se). Information om doktorandstudier hittar du här.

Vad behövs för att söka in till forskarutbildningen?

Grunden för urval bland behöriga sökande till utbildningen på forskarnivå är graden av förmåga att tillgodogöra sig utbildningen. Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har:

 1. avlagt en examen på avancerad nivå, eller
 2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

När söker jag till forskarutbildningen?

Antagningen sker i konkurrens på grundval av en bedömning av de av sökanden författade akademiska texter som han/hon vill åberopa som bevis för sin lämplighet. Intervjuer kan förekomma. Lediga platser utannonseras bland annat på vår hemsida. Ansökningar utanför ansökningsperioden bedöms inte.

Övriga frågor

Har ni externa MFS-stipendier?

Nej. Institutionen har förnärvarande inga externa MFS-stipendier. Aktuell MFS-information hittar du här.