Socialantropologiska institutionen

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Socialantropologiska institutionen
Illustration orange

Information om undervisningen vårterminen 2021

Det råder fortsatt stor osäkerhet kring utvecklingen av Covid-19 i Sverige och Europa. Av den anledningen är det mycket svårt att planera för hur undervisningen kommer att genomföras under det kommande året. Det som är säkert är att det kommer att vara möjligt att delta i all undervisning via Zoom under hela vårterminen. De studenter som kan och vill delta i seminarier eller handledningsmöten på campus kommer förhoppningsvis i viss mån kunna göra detta senare under terminen. Detta kan dock inte garanteras i dagsläget. Mer detaljerad information om vad som gäller på de olika kurserna kommer att läggas ut på lärandeplattformen Athena i god tid före kursstart. Ändras förutsättningarna utifrån nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten eller Stockholms universitet centralt kan vi tvingas göra ytterligare ändringar som i så fall meddelas via kurssidorna på Athena och på institutionens hemsida.

Bild på Anette Nyqvist, kvinna framför grå vägg

Anette Nyqvist samtalar om Guldets historia

Lyssna på när Vetenskapsradion Historia träffar socialantropologen Anette Nyqvist och arkeologen Kent Andersson för att diskutera guldets historia. Anette Nyqvist är aktuell med boken Guld - dess dunkla glans som hon skrivit ihop med fotografen Susanne Walström.

Bild på kvinna som sitter vid laptop vid fönsterbord

Doktorandtjänster förväntas till hösten 2022

Socialantropologiska institutionen kommer inte att utlysa doktorandtjänster under våren 2021.

Tomas Cole

Grattis Tomas Cole

Fredagen den 18 december försvarade Tomas Cole sin avhandling "Possessed Earth: Ownership and Power in the Salween Peace Park of Southeast Myanmar". Grattis till en väl genomförd disputation! 

Läs avhandlingen här: http://su.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1492910&dswid=-5676

Dolly Kikon och Beppe Karlsson

3 miljoner till projektet “Food sovereignty”

Grattis Beppe Karlsson, Dolly Kikon och Xonzoi Barbor som tilldelats 3 miljoner SEK från Formas för projektet “Food sovereignty”

Bild på omslaget av boken

Nytt boksläpp: "Invoking Flora Nwapa"

Boken är skriven av Paula Uimonen, professor i socialantropologi på Stockholms universitet.

Bild på Paula i färgglad klänning och glasögon på stranden

Vi gratulerar Paula Uimonen som blivit befordrad till professor i socialantropologi

Detta efter beslut taget av rektor, professor Astrid Söderbergh Widding, den 22 oktober 2020.

Bild på Hege Høyer Leivestad sittandes i en hängmatta

Högre medelklass lockas av trångboddhet

Hege Høyer Leivestad, postdoktor i socialantropologi, intervjuas i SVT om trenden "Tiny house movement"

Anette Nyqvist och Susanne Walström utanför en guldgruva i Colombia.

Guldläge i coronatider

Under coronapandemin har guldpriserna stigit i raketfart. Anette Nyqvist, socialantropolog och forskare vid Stockholms Universitet och tidigare journalist, har skrivit boken ”The Shimmer and Shade of Gold”, ”Guld – dess dunkla glans” i den svenska översättningen.

Ulf Hannerz

Ulf Hannerz mest inflytelserika i världen

Ulf Hannerz, professor emeritus i socialantropologi på Stockholms universitet, har listats som världens mest inflytelserika antropolog det senaste decenniet.