Bild på omslaget till boken Routledge Handbook of Conspiracy Theories
Omslaget till boken Routledge Handbook of Conspiracy Theories. Utgiven av Routledge

Varför är det så engagerande med konspirationsteorier?

 –  Det finns massor av olika anledningar till det. För en del så är det underhållning, och de är intresserade för att de förfasar sig över att andra är engagerade i det här. Men för en del människor så är det någonting som gör att de tror att det finns onda makter, eller onda personer som möts och lägger planer för att förstöra eller sabotera för andra .

Hur kom du in på det här spåret?

 –  Jag har jobbat i Mellanöstern väldigt länge och där är en viss typ av konspirationsteorier vanligt förekommande. Där handlar det väldigt mycket om politik; om vilka som egentligen styr världen. På det sättet kom jag i kontakt med det, och också min ungdom i mitt politiska engagemang där vi uppfattade att andra rörelser och organisationer konspirerade mot oss. 2011 blev jag inbjuden till konferens som jämförde konspirationsteorier i USA och Mellanöstern som resulterade i en bok.  Ett par av organisatörerna, Michael Butter från Tyskland och Peter Knight från England sökte sedan och fick 2016, nätverkspengar 2016 för jämförande studier av konspirationsteorier.  

Vad har du blivit mest förvånad över i arbetet med boken?

 –  Det som är väldigt intressant är hur otroligt många infallsvinklar det finns på det här ämnet, beroende på vilken ämnestradition du kommer ifrån. Att psykologer ser på det på ett sätt, hur filosofer beskriver fenomenet och hur historiker debatterar om huruvida konspirationsteorier alltid funnits, eller om det är ett fenomen som växte fram efter upplysningen. Jag tror inte att det finns ett enda svar utan det vi kallar för konspirationsteorier är väldigt spritt och spretigt.

Du kommer att vara med i ett poddavsnitt som nätverket gör tillsammans med den webbaserade forskningsplattformen ”The Conversation”. Vad kommer du att prata om då?

 –  Jag kommer prata om Mellanöstern och på vilket sätt konspirationsteorier i Mellanöstern skiljer sig från konspirationsteorier i västvärlden.

Slutligen – vad skulle du vilja säga till alla som konspirerar?

 –  I det här nätverket är vi medvetna om att det finns konspirationer, men det är konspirationsteorier som intresserar oss. Det finns krafter som är ute efter att förstöra, såra och skapa oro. Jag tror inte att det finns några argument som biter på dem. Men för de som tror på, eller omfamnar konspirationsteorier, så tror jag, och många av mina kollegor i det här nätverket, att det inte går att fördöma deras idéer. Vill vi motarbeta konspirationsteorier måste vi gå djupare och förstå att dessa fenomen är mycket komplexa.