På IT-avdelningen jobbar vi aktivt med att utveckla våra arbetssätt för att bli ännu bättre på att möta användarna och leva upp till deras förväntningar. Vi har anpassat organisationen och infört nya roller för att göra det så effektivt som möjligt. Vi jobbar strukturerat och har utvecklat en modell för portföljstyrning och tar hjälp av modeller och ramverk baserade på PPS, pm3 och ITIL för styrning av projekt, förvaltning och processer. Vi använder lättrörliga metoder som Scrum och Kanban på olika delar av avdelningen och för vissa projekt använder vi effektkartläggning.