Miljöbild orange kontorslandskap
Samtal i orientaliska samtalsrummet
Möte i köket C5D5 stående
Möte i köket C5D5
Köket C5D5 liggande
Telefonsamtal i sjöboden
Whiteboardtavla med post-its
Ensamarbete i Gläntan
Ett tomt mötesrum Orangeriet
Samtal i samtalsrum Winston
Elektronisk bokningspanel utanför ett mötesrum