Johan Svanberg, PhD, Department of History, Stockholm University

Migrationens kontraster – Arbetsmarknadsrelationer och tyskor i svensk beklädnadsindustri under 1950-talet

Historikern Johan Svanberg berättar om tyska kvinnor som rekryterades till den svenska industrin under 1950-talet för att arbeta som sömmerskor. Många av dem hörde till de miljontals tyskar som tidigare flytt eller fördrivits från sina hem i Central- och Östeuropa i samband med krigsslutet. Migrationsprocessen rörde sig därmed i gränslandet mellan flyktingmottagning och arbetskraftsrekrytering. Särskilt diskuteras migrantarbetarnas villkor vid det rationaliserade klädföretaget Algots i Borås.

Svanberg analyserar hur efterkrigstidens migrationer formades i en ömsesidig påverkan mellan internationella, nationella och lokala arbetsmarknadsrelationer. Föredraget ger inblickar i agerandet hos såväl tyska och svenska myndigheter, som arbetsgivare och fackliga organisationer i Sverige. Vilken betydelse hade migrationerna för arbetsdelningen på den svenska arbetsmarknaden, ifråga om kön, etnicitet, ålder och klass? Hur påverkade migranternas ankomst de allmänna arbetsvillkoren och samvaron i arbetslivet?

Svanberg är docent i historia vid Stockholms universitet, med migrationshistoria och arbetarhistoria som specialområden. Han disputerade 2010 vid Linnéuniversitetet i Växjö på avhandlingen Arbetets relationer och etniska dimensioner. Verkstadsföreningen, Metall och esterna vid Svenska Stålpressnings AB i Olofström 1945–1952. År 2005 gav han ut boken Minnen av migrationen. Arbetskraftsinvandring från Jugoslavien till Svenska Fläktfabriken i Växjö kring 1970.

NB Seminar will be held in Swedish.

All seminars in the series.