Telephone: +46 (8) 16 26 96
E-mail: catarina.lundqvist@socant.su.se
Room: B660

Selected publications

2010

2008

 • Dahlstedt, Magnus; Ålund, Aleksandra; Lundqvist, Catarina: ”Utbildning, arbete och medborgarskap”, i Resultatdialog 2008, Forskning om utbildningsvetenskap (Vetenskapsrådet), s. 137-142.

2007

 • Catarina Lundqvist och Aleksandra Ålund: ”Social exkludering och motstånd: utbildning och arbete i multietniska ungdomssammanhang” i Olofsson, Jonas och Thoursie, Anna (red.), Ungas framtidsvägar. Möjligheter och utmaningar. Agoras årsbok 2006. Stockholm: Agora.

 • Lundqvist, Catarina: ”Arbetsplatsförlagd utbildning;

 • vägledning och/eller sortering?”, i: Dahlstedt, M. m.fl. (red.) Utbildning, arbete, medborgarskap, Umeå: Boréa

 • Lundqvist, Catarina: ”Transnationella horisonter i val av utbildning och karriär”, i Olsson, Erik, Lundqvist, Catarina, Rabo, Annika, Åkesson, Lisa, Sawyer, Lena och Wahlbeck, Östen (red.), Transnationella rum. Diaspora, migration och gränsöverskridande relationer”, Umeå: Boréa.

 • Olsson, Erik, Lundqvist, Catarina, Rabo, Annika, Åkesson, Lisa, Sawyer, Lena och Wahlbeck, Östen (red.), Transnationella rum. Diaspora, migration och gränsöverskridande relationer”, Umeå: Boréa.

2006

 • Lundqvist, Catarina: ”Karriärvägar för ungdomar med utländsk bakgrund: framtidsplaner, orienteringar och strategier mellan utbildning och arbete”, Bilaga till Rapport Integration 2005, Norrköping: Integrationsverket.

 • Lundqvist, Catarina: Att vara sin egen: unga företagare med utländsk bakgrund - villkor och strategier, Stockholm: Verket för Näringslivsutveckling (NUTEK)

 • Lundqvist, Catarina: Villkor och strategier för unga företagare med utländsk bakgrund

 • Nr: R 2006:08, Stockholm: Verket för Näringslivsutveckling (NUTEK)

 • Lundqvist, Catarina: ”Att vara sin egen”, i Invandrare och Minoriteter, nr 5, okt 2006

2003

 • Lundqvist, Catarina: Kriminalitet och etnicitet – etnisk mångfald och personal¬rekrytering, Kriminalvårdens Forskningskommitté, Rapport 11

2002

 • Lundqvist, Catarina: ”Skolans mångfald -mångfaldsuttryck från nationell nivå till den lokala skolans praktik”, in ThemEs, 6/2002, CEUS; Centre for Ethnic and Urban Studies, University of Linköping, Campus Norrköping)