Sigrun Helmfrid
Genusperspektiv på familjejordbrukets organisation av produktion och konsumption. En fallstudie från Burkina Fasos bomullsdistrikt.

Ulrik Jennische
Ghananska marknadsplatser i ekonomisk och politisk förändring.

Eva Kodrou
Transnationella liv över Indiska Oceanen: migrationer, identiteter och religiositet bland swahilitalande omanska kvinnor.

Oliver Thalén
Reality-TV, Ghana, TV-produktion, media antropologi, underhållning i Ghana.

Paula Uimonen
Internet, kultur och nationell identitet i Tanzania. Internet, IT, globalisering, u-länder, utveckling, transnationell, nätverk, digital.