Laila Abdallah
Diskursiv praktik i en normativ ekonomi: att mäta socialt ansvar i en mellanstatlig organisation.

Gladis Aguirre
Mellan Ecuador och Barcelona: omsorg, familj och migration i nyliberalismens era.

Raoul Galli
Sociala och mentala strukturer i reklamvärlden.

Christina Garsten
Marknad och moral: Socialt engagemang som marknadsstrategi i Sverige och USA.
Utmanade uppförandekoder: Mänskliga rättigheter och "corporate citizenship" i transnationell affärsverksamhet.
Flexibel arbetskraft: Transnationell spridning och statlig styrning.

Johanna Gullberg
Feministiska och antirasistisk aktivism i Paris norra förorter.

Hege Høyer Leivestad
Campingkonsumtion - materialitet, mobilitet och motoriserad camping i Europa.

Monica Lindh de Montoya
Forskning om skapandet av företagarföreningar inom jordbrukssektorn i Bosnien och Herzegovina.
Återuppbyggnad av hus och hem: hur människor i Bosnien återuppbyggde sina hem efter kriget.

Renita Thedvall
Policys kring till exempel kvalitet i arbete, evidensbaserad praktik och fairtrade skapas och presenteras i form av indikatorer eller standarder.

Ioannis Tsoukalas
ERASMUS-studenter som framtida kosmopoliter.

Helena Wulff
Skrivande på Irland: en etnografisk studie av skola och författarvärld.
Bilders betydelse: visuell etnografi i ett transnationellt perspektiv.

Urban Larssen
Paulina Mihailova
Karin Norman
Maple Razsa
Katja Sarajeva